Předporodní rituál - oslava rodící se matky a dítěte

V našich životech zažíváme mnoho důležitých momentů a některé jsou natolik zásadní, že by bylo vhodné, abychom je plně prožili, uvědomili si jejich důležitost a dovolili si je uctít, oslavit.

Období před porodem a příprava na zrození našeho děťátka k těmto důležitým okamžikům  bezpochyby patří.

Předporodní rituál vede k zastavení. K uvědomění, že se blíží nové, přelomové období. Že se brzy narodí dítě, ale také žena se stává matkou a nezáleží na tom, zda se jedná o první, druhé nebo o sedmé těhotenství.

Je to oslava ženství, uctění těhotenství a krásy těhotné ženy, která nosí a vyživuje děťátko, které může v těle matky růst a sílit, aby bylo dobře připravené na své zrození. Je to oslava mateřství, schopnosti láskyplné péče o nového člověka.

A jak takový rituál probíhá?

Zpravidla v kruhu žen, u kterých cítí oslavená žena podporu. Mohou se účastnit ženy z rodiny, kamarádky, známé nebo ženy pozvané, které chtějí budoucí maminku podpořit.

Ženy mají velmi často jasnou představu o svém porodu, co by chtěly, co by nechtěly, ale necítí ve své rodině, svém okolí podporu. Rituál by měl dopomoci právě k pocitu podpory, že jsou ženy (i muži), kteří v rodící ženu věří, věří v její schopnosti, její rozhodnutí.

Náplň rituálu si určuje žena nebo si zvolí průvodkyni, která rituál připraví. Každé ženě vyhovuje něco jiného, ale zpravidla se jedná o uctění krásy těhotné ženy, obdarování ji dary, vyjádření podpory, nacítění na ženy v rodinných liniích, oslava skrze tanec, zpěv, jídlo, tvorbu, malování, zdobení a další, ženám blízké, činnosti.

Pokud se rituálem podaří vytvořit prostředí a atmosféru, při které se žena cítí v bezpečí, podpořená a milovaná, může rituál dopomoci k jednoduššímu průběhu porodu. Rodící žena při porodu může znovu cítit pocit sounáležitosti, napojení a podpory, který při rituálu prožívala. Může znovu pocítit lásku žen, které ji oslavovaly a cítit, i ve slabších chvilkách, důvěru ve vlastní schopnosti a dovednost těla.

Porodní rituál je krásná oslava a zároveň přirozená příprava na porod, která podporuje intuici a ženství.

Zastavujme se před důležitými okamžiky našeho života, dovolme si je slavit a s radostnými pocity sounáležitosti vstoupit do nového životního období.

S láskou

Kateřina Juřenčáková

Fotografie: Lucie Sedláčková Půlpánová

Praktické informace k předporodnímu rituálu zde: http://www.zenaluna.cz/p%C5%99edporodn%C3%AD-ritu%C3%A1l-oslava-rod%C3%ADc%C3%AD-se-matky-d%C3%ADt%C4%9Bte