Článek pro časopis EZOTERA - Porod jako fyziologický proces

Těhotenství a porod jsou velmi významné chvíle v životě každého z nás. Způsob, jakým přicházíme na svět, ovlivňuje náš raný vývoj a definuje kvalitu života. Existují dva zcela odlišné přístupy k porodům. První vidí porod jako budoucí problém, který čeká na svou příležitost – je to lékařský přístup. Domnívá se, že je potřeba se k porodu připravit jako k potenciální katastrofě. Druhý pohled vidí porod jako normální, přirozenou událost, vyžadující trpělivost, pozorný přístup, podporu a pochopení.

V poslední době se v médiích stále častěji objevují články a videa o přirozených porodech, porodech doma, vědomých porodech, které vyvolávají velké diskuze a mnoho emocí. Chceme-li pochopit proces porodu a jeho zákonitosti, musíme si zejména uvědomit, že porod je přirozený fyziologický proces, který lidstvo provází od jeho prvopočátku. Dalším přirozeným fyziologickým procesem je například vyměšování nebo pohlavní styk. Aby bylo tělo schopné jednoduše a přirozeně fungovat, potřebuje k tomu určité podmínky.

Například k tomu, abychom mohli udělat jednoduše, rychle a bezbolestně „velkou potřebu“ potřebujeme klid, pocit bezpečí, dostatek času, nebýt nikým a ničím sledováni. Pokud by nám někdo tento prostor narušil, může se stát, že se proces zastaví a způsobí nám zdravotní problémy. To samé platí při pohlavním styku. K tomu, abychom mohli zažít orgasmický pohlavní styk, potřebujeme cítit bezpečí, potřebujeme vhodné místo atd. Pokud si představíme, že by k pohlavnímu styku mělo docházet v nemocnicích, kde bychom byli sledováni zdravotníky, neustále vyšetřováni, řízeni a vyrušováni, pravděpodobně by naše tělo nebylo vůbec schopné fungovat tak, jak běžně funguje v intimním prostředí.

Tím, že jsme porod přemístili do porodnic a přistupujeme k němu jako k potenciální katastrofě, tyto katastrofy vytváříme. Podle ÚSIZ z roku 2011 je medikamenty ovlivňováno 87% porodů, další zásahy jako dirubce vaku blan, epiziotomie neboli nástřih hráze, manuální tahání placenty atd. se do toho čísla nepočítají. Dá se tedy předpokládat, že se u nás zasahuje téměř do všech porodů. Císařským řezem končí okolo 25% porodů a toto číslo stále roste. Není totiž možné, aby byly ženy schopné přirozeně porodit, pokud jim nejsou poskytnuty náležité podmínky. Stejně jako u jiných fyziologických procesů, potřebuje žena mít možnost zvolit si místo porodu, kde se bude cítit bezpečně, intimně, podporována osobami, ke kterým cítí důvěru. Podle světoznámého porodníka Michala Odenta, je takovým místem tmavá teplá místnost, s přístupem k vaně nebo sprše, kde žena rodí sama, jen s jednou osobou, nejlépe zkušenou porodní asistentkou, která však sedí v rohu a v ideálním případě plete.

Porod může být jeden z nejintenzivnějších a nejkrásnějších zážitků, může být cestou k poznání, k sebedůvěře, k pochopení, probuzení. Jestliže má žena k tomu podmínky, může pro ni porod být mystickým zážitkem.

Pokud ženám neumožníme vědomé porody, přichází náš svět o víc, než si dokážeme představit.

Kateřina Juřenčáková