Plodnost jako dar

Plodnost jako dar

Plodnost je velký dar, stejně jako dar řeči, myšlení, sluchu, pohybu...Všechny dary využíváme po celý život a ve chvíli kdybychom o ně přišli, život by se pro nás stal náročnějším. To ale o daru plodnosti neplatí. Plodnost je dar, u kterého se domníváme, že ho v podstatě potřebujeme jednou, dvakrát, maximálně třikrát za život a jinak by bylo lepší, kdybychom ho vůbec neměli. Dalo by se říci, že nás převážnou část našeho života obtěžuje.

Není toto pochopení naší plodnosti mylné?

Pokud jsme zdraví, jsme plodní. Pokud narušujeme svoji plodnost nebo ji omezujeme, narušujeme a omezujeme své zdraví.

Jak tedy mít svoji plodnost pod kontrolou a přitom nezatěžovat své zdraví?

Kde získat maximum informací, abychom se mohli správně a vědomě rozhodnout?

V  programu plodnost jako dar se dozvíte: 

  • Co je hormonální a nehormonální antikoncepce a jaké jsou možnosti volby
  • Co je antikoncepce k plodnosti přátelská a jaké jsou její výhody a nevýhody
  • Jaká je spolehlivost dostupných antikoncepčních metod
  • Dozvíte se více o společné plodnosti páru
  • Poznáte základy přirozené antikoncepce, která vede k hlubšímu sebeuvědomění, poznání schopností těla a jeho moudrosti

Co potřebujete: pohodlné oblečení, zápisník, tužku a chuť dozvědět se více o možnostech i o sobě samých.

Pokud máte zájem o tento seminář, podívejte zda je v nejbližší době naplánován: Kalendář akcí

Pokud chcete seminář uskutečnit ve Vašem měste, neváhejte mě kontaktovat na email k.jurencakova@centrum.cz