Přirozená antikoncepce

Zajímá Vás téma přirozené antikoncepce? 

Jak se můžete dozvědět více informací:

A základní informace: 

Bylo napsáno nespočet článků na téma hormonální antikoncepce a její dopad na naše zdraví a ekologii celé planety.

Aktuální nejnovější články sdílím na fcb skupině, zde vkládám dva zajímavé články sdílené na blogu projektu Ženy ženám:

http://zenyzenam.cz/blog/je-pilulka-to-prave-1/

http://zenyzenam.cz/blog/je-pilulka-to-prave-2/

Jak tedy můžeme zachovat svoji přirozenost, nezatěžovat své zdraví a při tom mít svoji plodnost pod kontrolou?

Naštěstí existuje vysoce spolehlivá metoda, která se honosí zajímavým názvem: Symptotermální metoda, nebo také přirozené plánování rodičovství.

V České Republice je známá německá metoda Sensi plan, na jejím vývoji se podíleli němečtí lékaři, psychologové a pedagogové. Dle Světové zdravotnické organizace je tato metoda považována za stejně bezpečnou metodu antikoncepce jako hormonální pilulky.

V knize Contraceptive technology, 19th ed. (Technologie kontracepce, 19. vydání), která patří mezi "zlatý standard" informací o antikoncepci a její spolehlivosti se uvádí, že spolehlivost Symptotermální metody je při správném užívání 99.6 %. Ve stejné publikaci se uvádí, že spolehlivost hormonální pilulky je při správném užívání 99,7%. Tzn. o desetinu bezpečnější, ale za jakou cenu?

Co je Symptotermální metoda?

Je to multifunkční metoda, s jejíž pomocí může být o těhotenství usilováno, stejně jako je možné se těhotenství spolehlivě vyhnout na základně sledování ukazatelů a příznaků plodné a neplodné fáze v ženském menstruačním cyklu.

Metoda umožňuje:

  • Rozpoznat známky plodnosti
  • Určit plodné a neplodné období
  • Spolehlivě se vyhnout těhotenství
  • Získat ucelený pohled na ženský menstruační cyklus
  • Naučit se lépe komunikovat se svým tělem
  • Zjistit příčiny neplodnosti
  • Přirozenou formou dojít k hlubšímu sebeuvědomění, poznání schopnosti těla a jeho moudrosti
  • Pochopit, co je společná plodnost
  • Stát se vědomějším ve svém těle 

Jak Symptotermální metoda funguje?

Naše těla jsou velmi moudrá a každou změnu nám komunikují. Bohužel jsme se od této přirozenosti natolik odpojili, že ji většinou vůbec nevnímáme.

Ženské tělo a vše v něm je cyklické. Cyklicky se opakují fáze plodné a neplodné. Není mnoho žen, které vědí, že mohou počít pouze 12 – 24 hodin v cyklu. A ještě méně je těch, které přesně ví, kdy ovulují. Ale ani o životnosti spermií se v běžné populaci mnoho neví. Mužská spermie v ideálních podmínkách dokáže přežít 3-5 dnů, ale pokud ideální podmínky v ženském těle nejsou, tzn. je období neplodné, spermie přežívají jen asi 1-2 hodiny.

Toto jsou všechno informace se kterými Symptotermální metoda pracuje. Učí ženu pozorovat své tělo, vnímat jeho komunikaci, sledovat změny děložního (cervikálního) hlenu, děložního čípku, teploty, pocitů a tyto informace bezpečně a jednoduše vyhodnocovat. Ale také dává důraz na to, že plodnost není jen záležitostí ženy, ale že plodnost je vždy společná a je potřeba nést v partnerství zodpovědnost za rozhodnutí stejným dílem. 

Metodu přirozené antikoncepce formou Symptotermální metody znám již mnoho let, ale v posledních letech jsem se jí úplně nadchla. Dovedla mě k neuvěřitelně citlivému vnímání těla a napojení na své ženství, zapadla do konceptu mého myšlení a stala se mi cestou, kterou toužím šířit mezi další ženy, které hledají alternativy k hormonálním přípravkům. 

Pokud máte dotazy, chcete se o Symptotermálce dozvědět více, chcete dostávat novinky a informace, neváhejte mě kontakovat na email: k.jurencakova@centrum.cz